UniKey Seven

UniKey Seven

Email In PDF.

UniKey là chương trình bàn phím tiếng Việt cho môi trường Windows với các đặc điểm chính:

* UniKey là chương trình miễn phí hoàn toàn.

* UniKey có mã nguồn mở theo các điều khoản của The GNU General Public Licence.

* Chạy trên tất cả các môi trường Windows 32 bit, bao gồm: Windows 9x, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

* Hỗ trợ cả tất cả các kiểu gõ tiếng Việt thông dụng nhất: Telex, VNI, và VIQR.

* Hỗ trợ các bảng mã tiếng Việt thông dụng nhất hiện nay, bao gồm: TCVN3, VNI, Unicode (pre-composed, decomposed, VIQR, VPS, VISCII, BK.HCM2, BK. HCM1, Vietware-X, Vietware-F, UTF-8, NCR(Hex/Decimal), Windows CP 1258.

* Cho phép chuyển mã tiếng Việt một cách tiện lợi trong clipboard và text file.

* Kích thước rất nhỏ gọn, và dễ dùng. Chương trình chỉ có duy nhất 1 file EXE với kích thước 60 KB và không cần thêm thư viện nào khác, không cần cài đặt.

* Khác với nhiều chương trình bàn phím tiếng Việt khác, UniKey hoạt động trong môi trường Windows NT/2000/XP không cần sử dụng đến clipboard cho bảng mã unicode, vì vậy bạn sẽ không bị mất nội dung clipboard khi gõ tiếng Việt unicode

 

1 Nguyên tắc chung

 

Để gõ các chữ cái Việt có dấu bạn phải gõ chữ cái chính trước, sau đó gõ các dấu thanh, dấu mũ, dấu móc. Các kiểu gõ tiếng Việt khác nhau sẽ quy định các phím bấm khác nhau cho các dấu thanh, dấu mũ và dấu móc. Tuy bạn có thể gõ phím dấu ngay sau các chữ cái gốc, nhưng điều này dễ dẫn đến việc bỏ dấu không nhât quán. Ví dụ: chữ toán có thể được viết thành tóan. Với UniKey, bạn nên gõ dấu ở cuối từ và UniKey sẽ luôn tự động đặt dấu đúng vào chữ cái cần thiết.

 

Trạng thái chữ hoa, thường phụ thuộc vào trạng thái của các phím SHIFT và CAPS LOCK. Với các bảng mã 1 byte (TCVN 3, BK HCM1, VISCII, VPS), bạn phải dùng font chữ hoa mới có được chữ hoa có dấu. Với font chữ thường, bạn chỉ có thể gõ được các chữ hoa không đấu: Â, Ă, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ.

2 Kiểu gõ TELEX

Bảng 1. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ TELEX

 

Phím

 

Dấu

s

Sắc

f

Huyền

r

Hỏi

x

Ngã

j

Nặng

z

Xoá dấu đã đặt. Ví dụ: toansz= toan

w

Dấu trăng trong chữ ă, dấu móc trong các chữ ư, ơ.
Chữ wđơn lẻ tự động chuyển thành chư ư.

aa

â

dd

đ

ee

ê

oo

ô

[

Gõ nhanh chữ ư

]

Gõ nhanh chữ ơ

 

Ví dụ:

tieengs Vieetj= tiếng Việt
dduwowngf= đường

Với các bảng mã có chữ hoa có dấu (Unicode, hoặc các bảng mã 2 byte) , bạn chỉ cần gõ chữ gốc là chữ hoa, còn các dấu thanh, dấu mũ có thể gõ phím chữ thường

Với các bảng mã 1 byte (TCVN 3, BK HCM1, VISCII, VPS), bạn phải dùng font chữ hoa mới có được chữ hoa có dấu. Nếu dùng font chữ thường, bạn chỉ có thể gõ được các chữ hoa không đấu: Â, Ă, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ.

Trong trường hợp bạn gõ sai dấu mà vẫn chưa di chuyển ra khỏi từ đang gõ thì có thể gõ đè dấu mới. Ví dụ: toanfs= toán, toansz= toan.

Bạn nên gõ phím dấu ở cuối từ để UniKey đặt dấu vào vị trí đúng chính tả tiếng Viêt. Ví dụ: để gõ chữ "hoàng", thay vì gõ hofanghay hoafng, hãy gõ hoangf.

3 Kiểu gõ VNI

Kiểu gõ VNI sử dụng các phím số để gõ chữ tiếng Việt.

Bảng 2. Các phím gõ tiếng Việt của kiểu gõ VNI

 

Phím

 

Dấu

1

sắc

2

huyền

3

hỏi

4

ngã

5

nặng

6

dấu mũ trong các chữ â, ê, ô

7

dấu móc trong các chữ ư, ơ

8

dấu trăng trong chữ ă

d9

chữ đ

0

xóa dấu thanh

 

Ví dụ:

tie6ng1 Vie6t5= tiếng Việt
d9u7o7ng2= đường

Bạn cũng có thể gõ các dấu mũ, móc, trăng ở cuối từ (với điều kiện bạn phải bật chức năng này của UniKey). Khi đó, có thể gõ: duong9772= đường.

Với các bảng mã 1 byte (TCVN 3, BK HCM1, VISCII, VPS), bạn phải dùng font chữ hoa mới có được chữ hoa có dấu. Với font chữ thường, bạn chỉ có thể gõ được các chữ hoa không đấu: Â, Ă, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ.

Trong trường hợp bạn gõ sai dấu mà vẫn chưa di chuyển ra khỏi từ đang gõ thì có thể gõ đè dấu mới. Ví dụ: toan21= toán, toan10= toan

 

Download: Unikey Seven