Website học ngành Công nghệ thực phẩm

Các bạn học ngành Công nghệ thực phẩm hãy đến đây khai thác Tư liệu học tập ngành này nhé

1. Đó là website của Cô Nguyễn Lệ Hà:   nguyenleha.tk

2. Web chuyên ngành công nghệ thực phẩm:https://my.opera.com/chilinhkgcc/blog/trang-ue