Thực hành đánh giá cảm quan

1. Bang tra - Sensory Evaluation khóa 2008 ....Xem   tại đây 

2. SE- C2 Nen tang sinh-tam ly hockhóa 2008 ...Xem  tại đây

3. SE- C1 Phuong phap luan  khóa 2008....Xem  tại đây

4.  Hinh vuong Latin Williams khóa 2008....Xem  tại đây

5. Giáo trình thực hành đánh giá cảm quan...Xem  tại đây

6. Thực hành đanh giá cảm quan (nguyên lí và thực hành)...Xem  tại đây

7. Sách kĩ thuật đánh giá cảm quan - Hà DUyên Tư....Xem   tại đây