Văn hóa ẩm thực

1.   Bài thuyết trình gỏi và cá Việt Nam:  Xem  tại đây

2.   Ẩm thực miền Bắc:  Xem  tại đây