Quản trị doanh nghiệp

1. Bài giảng quản trị doanh nghiệp-TS.Phạm Thị Thúy Nga.....Xem    tại đây  và à tại đây