Phần mềm quy hoạch và xử lí số liệu thực nghiệm

Phần mềm quy hoạch và xử lí số liệu thực nghiệm (bản 3.0)....Download chương trình   tại đây

Chương trình không cài đặt , download về giải nén và chạy file:  SGWIN.exe

HƯỚNG DẪN SỰ DỤNG:

( Click vào nút cuối bên phải "Go full screen" để xem )

Ứng dụng thực tiễn của phần mềm quy hoạch và xử lí số liệu thực nghiệm...Xem  tại đây