Phân tích thực phẩm

1. Phân tích thực phẩm....Xem   tại đây 

2. Tài liệu phân tich thực phẩm-Thầy Phước:

  - Sách phân tích thực phẩm...Xem  tại đây

  - Bài giảng phân tích thực phẩm...Xem  tại đây

3. Xác định hàm lượng chất khô và chất béo trong sữa....Xem  tại đây

4. Phần mềm phân tích thực phẩm AOAC....Xem  tại đây