Môn lí

Đáp án chi tiết đề thi ĐH vật lí 2010..Xem  tại đây

Đáp án chi tiết đề thi ĐH môn vật lí năm 2011....Xem  tại đây

Đáp án chi tiết đề thi ĐH môn vật lí năm 2008...Xem  tại đây