Kỹ thuật bao bì

1. Đề thi môn kĩ thuật bao bì thực phẩm...Xem  tại đây

2. Bài giảng kĩ thuật bao bì thực phẩm của cô Vân Anh:

- Đề cương môn học...Xem  tại đây

- Chương 1: Chức năng, vai trò của bao bì...Xem  tại đây

- Chương 2: Bao bì thủy tinh..Xem  tại đây

- Chương 3: Bao bì kim loại....Xem  tại đây

- Chương 4: Bao bì nhựa....Xem  tại đây

- Chương 5: Bao bì giấy....Xem  tại đây

- Chương 7: Kĩ thuật đóng gói sản phẩm...Xem  tại đây

- Chương 8: Nhãn mác thực phẩm và các quy định......Xem  tại đây

3. Bài giảng kĩ thuật bao bì - TS. Đàm Sao Mai:

-  Chương 1: Giới thiệu về bao bì thực phẩm....Xem  tại đây

- Chương 2: Bao bì và các yếu tố gây hư hỏng....Xem  tại đây

- Chương 3: Vật liệu làm bao bì....Xem  tại đây