Kĩ thuật sản xuất sạch hơn

1. Bài giảng sản xuất sạch hơn - Ths. Vũ Hải Yến:

   - Giới thiệu môn học...Xem  tại đây

   -  Phần 1: Phương pháp luận sản xuất sạch hơn...Xem  tại đây

   -  Phần 2: Kĩ thuật thực hiện sản xuất sạch hơn....Xem  tại đây

   - Chuyên đề 1: Sản xuất sạch hơn ngành thuốc....Xem  tại đây

   - Chuyên đề 2: Kiểm toàn năng lượng...Xem  tại đây

   - Chuyên đề 3: Tái chế và tái sử dụng....Xem  tại đây

  -  Chuyên đề 4: Thiết kế sản phẩm phát triển bền vững:

   + Phần 4.1....Xem  tại đây

   + Phần 4.2....Xem  tại đây

   + Phần 4.3....Xem  tại đây

   + Phần 4.4....Xem  tại đây

   + Phần 4.5...Xem   tại đây 

 -  CP và CDM....Xem  tại đây

 - Phần 3: Xây dựng quan trắc sản xuất sạch hơn....Xem  tại đây

2. Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn ngành bia...Xem  tại đây

3. Sản xuất sạch hơn nhà máy VIFON....Xem  tại đây   tại đây

4. Sản xuất sạch hơn đối với các cơ sở công nghiệp...Xem  tại đây

5. Tài liệu hướng dẫn sản xuât sạch hơn ngành tinh bột sắn....Xem  tại đây

6. Bài tập sử dụng năng lượng hiệu quả...Xem  tại đây

7. Sản xuất sạch hơn ngành thủy sản....Xem  tại đây

8. Báo cáo sản xuất sạch hơn công ty Coca-cola....Xem  tại đây

9. Báo cáo sản xuất sạch hơn tại Cty TNHH Nam Phương VN....Xem  tại đây

10. Báo cáo sản xuất sạch hơn tại công ty sản xuất bánh bông lan...Xem  tại đây

11. Báo cáo sản xuất sạch hơn nước mắm đóng chai....Xem  tại đây

12. Báo cáo sản xuất sạch hơn Tôm sushi....Xem  tại đây

13. Báo cáo sản xuất sạch hơn nước trà xanh....Xem  tại đây

14. Báo cáo sản xuất sạch hơn ngành nước uống có gas....Xem  tại đây

15. Báo cáo sản xuất sạch hơn cho công ty rượu vang Thăng Long...Xem  tại đây

16. Nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho cà -phê An Giang...Xem  tại đây

17. Mẫu áp dụng sx sạch hơn trong nhà máy bia...Xem  tại đây

18. Ứng dụng kĩ thuật sx tốt nhất (BAT) cho nhà máy bia...Xem  tại đây

19. Giáo trình sản xuất sạch hơn - ĐH Huế...Xem  tại đây

20. Bộ bài giảng SXSH - Cán bộ Doanh Nghiệp...Xem  tại đây