Hóa sinh thực phẩm

1.  Bài giảng thực hành hóa sinh....Xem  tại đây

2.  Vai trò của enzyme trong CNTP...Xem  tại đây

3.  Quy trình sản xuất bột ngọt...Xem  tại đây

4.  Tinh chất protein và ứng dụng...Xem  tại đây

5.  Glycosid...Xem  tại đây

6. Bài giàng công nghệ sản xuất aa-protein...Xem  tại đây

7. Seminar công nghệ lên men rượu vang...Xem  tại đây

8. Vi sinh vật trong một số sản phẩm lên men truyền thống...Xem  tại đây

9. Lên men rượu từ tinh bột...Xem slide tại đây

10. Cấu trúc sữa chua...Xem  tại đây

11. Bài giảng thực hành công nghệ lên men...Xem  tại đây

12. Quy trình nấu bia...Xem  tại đây

13. Tiểu luận môn công nghẹ sản xuất bia...Xem  tại đây

14. Quy trình sản xuất bia hàng đầu thế giới...Xem  tại đây