Hướng dẫn sử dụng và học photoshop CS5

1. Khái niệm cơ bản-thao tác với photoshop:

   -  Lý thuyết photoshop cơ bản...Xem  tại đ ây

   - Thao tác với giao diện photoshop...Xem  tại đây

   -  Project 1 (hình ảnh cho thực hành)....Xem  tại đây

   -  Demo:

      +  Lưu giữ màn hình...Xem

      +  Canh giống màn hình...Xem

      +  Tạo file ảnh...Xem

      + Tạo file từ nhiều ảnh...Xem

      + Thao tác cắt ảnh cơ bản...Xem

      + Thao tác cắt ảnh trung bình...Xem 

  - Xử lí ảnh cơ bản...Xem  tại đây

2. Thao tác với ảnh trong photoshop:

 - Thu thập hình ảnh kĩ thuật số - Định kích thước ảnh...Xem  tại đây

- Ý nghĩa của bảng Image size...Xem  tại đây

- Hình ảnh thực hành (Ch 04 Sizing Digital Images)....Xem   tại đây tại đây , tại đây

- Ch 05 Selection Tools and Techniques_2:

  + Color_range....Xem  tại đây

  + Lasso Tool....Xem   tại đây tại đây tại đây

  + Magic Wand....Xem  tại đây

  + Marquee....Xem  tại đâytại đây

  + Pentool....Xem  tại đây

  + Refine Edge....Xem  tại đây

- Demo:

  + So sánh 2 ảnh có độ phân giải khác nhau....Xem

  + Tái tạo kích thước ảnh....Xem

  + Canvas size 1....Xem 

  + Canvas size 2....Xem 

  + Croop tool 1....Xem

  + Croop tool 2...Xem 

  + Cắt ảnh với lệnh trim....Xem 

  + Rotation....Xem 

  + Arbitrary...Xem

  + Arbitrary 2...Xem 

  + Transform...Xem

  + Wrap...Xem 

3. Tạo vùng chọn:

 - Ch 05 Selection Tools and Techniques_2,,,,Xem như mục 2

 - Nhóm công cụ chọn và kĩ thuật vùng chọn (tt)...Xem  tại đây

- Demo:

  + Tạo vùng chọn với Marquee tool...Xem

  + Tạo vùng chọn với nhóm công cụ Lasso Tool...Xem

  + Tạo vùng chọn với Magic Wand Tool...Xem 

  + Color range...Xem

  + Tạo vùng chọn với Quick Selection Tool...Xem 

  + Hiệu ứng Outer Glow....Xem 

  + Bài tập pen tool...Xem

  + Pen tool...Xem

  + Refine Edge...Xem 

4. Channels:

- Hình nhân vật....Xem  tại đâytại đâytại đâytại đâytại đây  tại đây,  tại đâytại đâytại đây,  tại đây tại đây

- Demo:

  + Cắt ảnh với Channels....Xem

  + Cắt nhân vật...Xem 

5. Mask:

- Lý thuyết layer Mask-Mặt nạ....Xem  tại đây

-  Ảnh thực hành:....Xem  tại đâytại đây,   tại đây

- Demo:

  + Cắt ảnh có Background thực tập 1...Xem 

  + Cắt ảnh có Background thực tập 2...Xem

6. Projects:

- Chữ đưa vào ảnh...Xem  tại đây

-  Ảnh thực hành...Xem  tại đây tại đây

- Ảnh thu được...Xem  tại đây

- Demo:

  + Part 1....Xem

  + Part 2....Xem 

  + Part 2_2....Xem 

  + Part 3....Xem 

  + Part 4...Xem 

  + Part 5...Xem

  + Part 6...Xem 

  + Part 7....Xem 

7. Tô màu trong photoshop:

 -  Lý thuyết tô màu trong photoshop...Xem  tại đây

 - Gradient-fill-stroke:

  + Thực hành 1....Xem ảnh begin  tại đây, ảnh final  tại đây, demo  

  + Thực hành 2....Xem  ảnh begin  tại đây, ảnh final  tại đây, hoa

8. Brush lần 2:

- Coloring Effects:

+ Coloring Effects: Ảnh begin...Xem  tại đây, ảnh final...Xem  tại đây, demo...Xem 

+ Vẽ Brush theo đường path: Ảnh begin...Xem  tại đây, ảnh final...Xem  tại đây, demo...Xem 

9. Shape_style:

- History brush: Ảnh begin...Xem  tại đây, ảnh final...Xem  tại đây, demo....Xem

- Shape: Ảnh thực hành....Xem  tại đây, demo....Xem

- Style:

+ Gardens: Xem ảnh....Tại đâytại đâytại đâytại đây

+ Thực hành style:

   Ảnh: Xem.... tại đây tại đây,   tại đây

+ Demo:

    Bảng Style....Xem 

    Load và sửa style có sẵn....Xem

   Text ẩn....Xem 

   Tự tạo style....Xem

   Lưu style....Xem 

+ Lý thuyết style...Xem  tại đây

10. Project điện thoại:

 -  Ảnh Final: Điện thoại tím....Xem  tại đây, điện thoại xanh...Xem  tại đây

 -  Ảnh thực hành: Điện thoại....Xem  tại đây, hoa văn...Xem  tại đây

 - Demo: Part 1....Xem  ,  Part 2...Xem

11. Project bóng bầu dục:

 - Ảnh Final....Xem  tại đây, ảnh thực hành....Xem  tại đây

 - Demo...Xem 

12. Project thể thao:

  - Ảnh Final 1....Xem  tại đây,  ảnh final 2 ...Xem  tại đây

  - Ảnh thực hành 1: Xem  tại đây,   tại đâytại đây

  - Ảnh thực hành 2: Xem  tại đây tại đâytại đây

  - Demo: Part 1....Xem. Part 2...Xem   Part 3....Xem 

  - Chữ đưa vào....Xem  tại đây 

13. Bảng Layer:

 - Adjustments layer: Ảnh....Xem  tại đâytại đâytại đâytại đâytại đâytại đây,  tại đây tại đâytại đây, tại đâytại đâytại đây

 - Ch08_Pano: Xem ảnh....tại đây   tại đây  tại đây,   tại đâytại đâytại đâytại đây  tại đây tại đâytại đâytại đây

 - Lý thuyết....Xem  tại đây

14. Type:

 - Bảng character....Xem  tại đây

 - Demo: Text ẩn ....Xem

15. Filter:

 - Lý thuyết: Xuất file....Xem  tại đây, mode màu của ảnh....Xem  tại đây, Filter....Xem  tại đâyCH13_soan....Xem  tại đây

- Ảnh thực hành:

  + Ch4_Butterfly....Xem  tại đây

  + Ch14 Golden_Gate_Night....Xem  tại đây

  + Ch14_Well....Xem  tại đây

  + Filter Guide Practice Images: Bird....Xem  tại đây,  Butterfly....Xem  tại đây,  Cactus...Xem  tại đây,  Clouds...Xem  tại đây,  Cherries....Xem  tại đây,      Golden_gate....Xem  tại đây,  Helmet....Xem  tại đây,  Hotel....Xem  tại đây,  Lizard....Xem  tại đây,  Map....Xem  tại đây, Palm tree....Xem  tại đây,  Rooster....Xem  tại đây,  Tomatoes....Xem  tại đây   

16. Project nước hoa:

 - Ảnh thực hành....Xem  tại đây

 - Ảnh final....Xem  tại đây

 - Demo....Xem 

17. Chỉnh da:

 - Ảnh thực hành....Xem  tại đây

 - Demo....Xem

Nếu các bạn cần brush để load thêm vào máy thì liên hệ e-mail để mình cung cấp nha!

Phần demo thì liên hệ mail nha

Chúc các bạn học tốt photoshop !

Cần phần mềm perfect 365 để tự trang điểm cho mình thì liên hệ e-mail mình nha!

 

 

 

Topic: Hướng dẫn sử dụng và học photoshop CS5

Photoshop CS5

Anhlevan | 2012-09-16

Học thêm Photoshop CS5 tại đây:
https://www.anhlevan.tk/ShopPCOffice/photoshop

Trả lời

Anhlevan | 2012-08-26

Đã lưu và xuất đầy đủ 17 mục rồi đó.

Con gái

Admin | 2012-08-26

Cảm ơn ba nhiều!

New comment