Dinh dưỡng và vi sinh vật học thực phẩm

Slide dinh dưỡng và vi sinh vật học thực phẩm... Xem  tại đây

Phần mềm dinh dưỡng USDA...Xem  tại đây