Công nghệ sản xuất đường bánh kẹo

1. Công nghệ sản xuất bánh kẹo.... Xem  tại đây

 2. Công nghệ chế biến mứt quả đông... Xem  tại đây 

3. Công nghể sản xuất bánh quy xốp và bánh quy dai...Xem  tại đây

4. CNSX đường mía...Xem  tại đây

5. Quy trình sản xuất khoai tây chiên....Xem  video dưới đây

 

6. Dây chuyền sản xuất bánh trung thu tự động....Xem video dưới đây

7. Dây chyền sản xuất bánh bông lan, bánh gấu nhân kem, bánh bích quy,...Xem  video dưới đây

8. Dây chuyền sản xuất bánh trứng....Xem  video dưới đây

9. Dây chuyền sản xuất bánh bông lan nhân trứng...Xem  video dưới đây

10. Máy đóng gói các loại kẹo dừa, kẹo cứng, kẹo mềm...Xem video dưới đây

11. Máy đóng gói bánh snack do Công ty TNHH Hoàng Phương sản xuất...Xem  video dưới đây

12. Dây chuyền sản xuất kẹo dẻo chip....Xem video dưới đây

13. Giáo trình công nghệ sản xuất đường bánh kẹo...Xem  tại đây

14. Công nghệ SX bánh biscuit...Xem  tại đây

15. Bài giảng công nghệ sản xuất bánh kẹo_Cô Phương:

- Paking problems solved....Xem  tại đây

- Quy trình sản xuất bánh....Xem  tại đây

- Nguyên liệu sản xuất bánh....Xem  tại đây

- Ôn tập đường....Xem  tại đây

- Chương: Công nghệ san xuất bánh....Xem  tại đây

16. Công nghệ sản xuất socola đen....Xem  tại đây