Công nghệ chế biến sữa trứng

1. Công nghệ chế biến sữa bột...Xem  tại đây

2. Sách Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa - TS.Lâm Xuân Thanh ...Xem  tại đây

3. Bài giảng công nghệ chế biến sữa trứng...Xem  tại đây ,    tại đây   ,   tại đây    và     tại đây

4. Sơ đồ quy trình công nghệ  chế biến sữa...Xem  tại đây

5. Slide Công nghệ sản xuất sữa chua....Xem  tại đây

6.Slide  Sữa chua lên men...Xem  tại đây

7.Sách Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa - Lê Thị Liên Thanh và lê Văn Hoàng (nguồn https://nguyenleha.tk)...Xem  tại đây 

8. Sách quản lí chất lượng sữa (nguồn https://nguyenleha.tk)...Xem  tại đây

9. Slide thành phần quy trình sản xuất sữa chua...Xem  tại đây