CNSX đồ hộp

1. Bài giảng CNSX đồ hộp-Cô Nguyễn Lệ Hà....Xem  tại đây

2. Đề cương đồ hộp thực phẩm.....Xem  tại đây

3. CNCB vải đóng hộp....Xem  tại đây