CNCB thịt thủy sản

1. CNCB thịt thủy sản.... Xem  tại đây

2. Surimi seadfood...Xem  tại đây

3. CNCB thịt heo xay...Xem   tại đây 

4. Công nghệ chế biến xúc xích vissan...Xem  video dưới đây

5. HACCP...Xem  tại đây

6. Bao bì cho thủy sản khô tẩm gia vị....Xem  tại đây

7. Ảnh hưởng của bao bì và phương pháp bao gói đến chất lượng thực phẩm thủy sản dạng tươi, dạng đông lạnh ....Xem   tại đây

8. Vật liệu bao gói thủy sản tươi sống...Xem  tại đây

9. Kỹ thuật lạnh và lạnh đông thủy sản....Xem  tại đây

10. Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp...Xem  tại đây

11. QCVN_Kho lạnh thủy sản....Xem  tại đây

12. Hệ thống tủ đông tiếp xúc...Xem  tại đây

13. Các biến đổi của nguyên liệu thủy sản sau khi chết...Xem  tại đây

14. Bảo quản nguyên liệu tươi thủy sản...Xem  tại đây

15. Thành phần hóa học và tính chất của thủy sản...Xem  tại đây

16. Các dạng thực phẩm thủy sản khác...Xem  tại đây

17. SSOP...Xem  tại đây

18. Công nghệ sốt cà đóng hộp...Xem  tại đây