CNCB rau quả

1. CNCB rau quả...Xem  tại đây

2. Tìm hiểu và phân tích các quá trình CNSX các sản phẩm từ xoài... Xem  tại đây

3. Rau quả sấy khô....Xem  tại đây

4. Khảo sát ảnh hưởng của 1 số yếu tố đên quá trình muối chua dưa cải...Xem  tại đây

5. Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp...Xem  tại đây

6. Bài giảng CNCB rau quả (cô Thanh) chương 1 và 2....Xem  tại đây,

7.Bài giảng CNCB rau quả (cô Thanh)....Xem tại đây tại đây

8. Tài liệu Tiếng Anh môn rau quả....Xem  tại đây

9. Công nghệ chế biến chè đen...Xem  tại đây

10. CNSX nước ép thơm...Xem  tại đây

11. Công nghệ sản xuất trà túi lọc (tiếng Anh)...Xem  tại đây

12. Sản xuất hesperidin từ vỏ cam phế thải ở Việt Nam....Xem  tại đây

13. Thiết kế phân xưởng sản xuất thơm đông lạnh...Xem  tại đây

14. Bài giảng CNCB rau quả (Cô Thanh)...Xem  tại đây

15. Slide CNSX nước ép ổi...Xem  tại đây