Tạo module hiển thị thông số người truy cập

2011-08-18 10:21

Tạo module hiển thị thông số người truy cập

Thông số ở đây là thông số của khách khi truy cập vào Blog bạn nhé.Nếu bạn đang nhìn thông số này thì nó là thông số máy của bạn.

1.Kiểu 1:

IP

Quellcode Banner "Button" 125x125 Pixel (englisch):

 

<a href="URL của bạn"> <img src="https://www.wieistmeineip.de/ip-address/" border="0" width="125" height="125" alt="IP" /> </a>

2.Kiểu 2:
 

IP

Quellcode Banner "Full Banner" 468x60 Pixel: (englisch)

 

<a href="URL của bạn"> <img src="https://www.wieistmeineip.de/ip-address/?size=468x60" border="0" width="468" height="60" alt="IP" /> </a>

-Bạn có thể chèn vào module bên cạnh hoặc module chính giữa,chọn code phù hợp và chỉnh lại cỡ nha. Copy cái code này rồi patse vào module.

-Bạn cũng có thể chèn vào entry hoặc cm,nhớ check HTML trước khi chèn


Nguồn: https://thuthuat.chiplove.biz/post-38/tao-module-hien-thi-thong-so-nguoi-truy-cap.html#ixzz1VLa3ZWkp