IDM MaherzWorld (crack no virus)

2016-08-10 10:33

    Internet Download Manager có 1 bộ xử lý tăng tốc tải dữ liệu thông minh với việc hổ trợ tính năng chia nhỏ dữ liệu và kỹ thuật tải nhiều phần dữ liệu an toàn để tăng thêm tốc độ download. Không giống như các chương trình download khác là chỉ chia nhỏ dữ liệu khi bắt đầu tải về, thì Internet Download Manager tự động chia nhỏ trong suốt tiến trình download. Internet Download Manager còn có khả năng kết nối liên tục nhiều lần không cần thông qua các bước đang nhập thêm vào để đạt được mức tốc độ download tối đa .

    Internet Download Manager hỗ trợ nhiều proxy server, ftp và http protocols, firewalls, redirects, cookies, các thư mục trong quyền truy cập, các file MP3 audio và MPEG video, và một số lượng lớn các định dạng cho phép trong danh sách. IDM tương thích liên tục với Microsoft Internet Explorer, Netscape, MSN Explorer, AOL, Opera, Mozilla, Mozilla Firefox, Mozilla Firebird, Avant Browser, MyIE2, và tất cả các trình duyệt phổ biến khác để thực thi tự động việc tải dữ liệu của bạn.
Bạn cũng có thể kéo và thả file, hoặc sử dụng Internet Download Manager từ đường dẫn lệnh.
Internet Download Manager có thể quay số modem vào 1 thời điểm định sẵn, tiến hành download dữ liệu mà bạn muốn, ngắt kết nối, hoặc tắt máy ngay khi hoàn thành công việc.
     Những tính năng khác bao gồm hỗ trợ đa ngôn ngữ, xem trước file nén, danh mục download, lên lịch và thực hiện tải dữ liệu chuyên nghiệp, âm thanh báo hiệu cho các tác vụ hiện hành, hổ trợ HTTPS, queue processor, pipelining of ftp commands, trợ giúp và chỉ dẫn theo dạng html, nâng cao khả năng chống virus trên các dữ liệu tải về, lưu lượng dowload liên tiếp (hữu dụng cho các kết nối với 1 số dạng thức sử dụng băng thông truyền dữ liệu chung(FAP) như Direcway, Direct PC, Hughes, ..vv..), đường lệnh thông số kết nối, và nhiều tính năng nữa. 

Download IDM cập nhật mới nhất  TẠI ĐÂY !  

Installation:
1) Run idman625.exe to install the program.
2) Exit program from system tray.
3) Copy IDMan.exe from folder 'Patch' into the program folder in Program Files and confirm replacing.
4) Double click Maherz.reg file and confirm registry edit.
5) Run the program and enjoy. 

Installation:

1) Run idmanxxx.exe to install the program.

2) Exit program from system tray.

3) Copy IDMan.exe from folder 'Patch' into the program folder in Program Files and confirm replacing.

4) Double click Maherz.reg file and confirm registry edit.

5) Run the program and enjoy. 

 

Cài đặt:

1) Chạy  idmanxxx.exe  để cài đặt chương trình.

2) Thoát chương trình từ khay hệ thống.

3) Copy file  IDMan.exe  từ thư mục Patch vào thư mục chương trình trong Program Files và xác nhận thay thế.

4) Nhấp đôi vào tập tin  Maherz.reg  và xác nhận đăng ký chỉnh sửa.

5) Chạy chương trình và thưởng thức.